F5 Networks Big-IPHàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc F5 Networks
F5 Networks Big-IP 3600 2 Gbps
VND 39,500,000
F5 Networks Big-IP 2200s 5 Gbps
VND 59,500,000
F5 Networks Big-IP 4000s 10 Gbps
VND 99,500,000
F5 Networks Big-IP 5050s 30 Gbps
VND 219,500,000
F5 Networks Big-IP 6900 6 Gbps
VND 79,500,000
F5 Networks Big-IP 8900 12 Gbps + ASM
VND 159,500,000
F5 Networks Big-IP 8950 20 Gbps
VND 169,500,000
F5 Networks Viprion C2400 + B2100+ ASM 40Gbps
VND 225,500,000

Hỏi thêm về sản phẩm