3com Gigabit SwitchesHàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc HP
HP 3Com 3C16490 2226-PWR Plus 24 ports PoE
VND 4,500,000
HP 3Com 3824 3C17400 24 ports Gigabit Switch
VND 4,500,000
HP 3COM JE057A 3CR17761-91 Gigabit Switch 4500G 24-Port
VND 5,500,000
HP 3com 4500 PWR POE 50
VND 7,500,000
HP 3Com 3CR17762-91Ethernet Gigabit Switch 4500G-48
VND 7,500,000
HP 3COM Superstack-4 5500G-EI switch 3CR17259-91 – 24-ports SFP
VND 12,500,000
HP 3COM Superstack-4 5500G-EI switch 3CR17254-91 – 24-ports Copper Gigabit
VND 11,500,000
HP 3COM 3C17461 (JE897A) 3COM SS 3 Switch 3870 1-Port 10GBASE-X Module
VND 5,500,000
HP 3COM 3C17539 8800 720 Gbps Fabric Module
VND 8,900,000
HP 3com 5500 8-port SFP Module (JE075A)

VND 5,900,000
HP 3Com Switch 8800 VPLS Module VPN
VND 19,900,000
HP 3Com 3c17538 48-Port 1000BASE-X IPv6 Module
VND 15,900,000
HP 3Com 3c17534 24-Port 1000BASE-X IPv6 Module
VND 12,900,000
HP 3COM 3C17526 8000 8800 4 PORT 10GBASE-X
VND 15,900,000

HUAWEI/H3C/ZTE SwitchesHàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc Huawei
Huawei Quidway S3928P-PWR-EI 802.3af POE Switch
VND 8,500,000
Huawei Quidway S3026C-PWR 802.3af POE Switch
VND 9,500,000
Huawei Quidway (H3C) S5648P-PWR 48-ports Gigabit POE Switch
VND 12,500,000
Huawei/H3C Quidway LS81GT48 48-ports Gigabit
VND 12,500,000
ZTE RS89S2-48GE-SFP 48-port SFP
VND 12,500,000
ZTE RS89S2-48GE-RJ 48-port Gigabit
VND 12,500,000
Huawei/H3C Quidway Salience III Edge LS81SRPG3 Switch Engine
VND 19,500,000
ZTE RS-8905-MCSII Control module
VND 19,500,000

 

Hỏi thêm về sản phẩm