Console Server SwitchHàng tân trang Mới- chưa sử dụng
 
IOLAN SCS8 Secure Console Server
VND 12,000,000
HP Server Console Switch – 336045-B21 – HP KVM CAT5 0x2x16
VND 6,500,000
Cyclades AlterPath KVM/net Plus 3202 32-port KVM
VND 22,000,000
Cyclades AlterPath ATP4132 32-port KVM
VND 17,000,000

Hỏi thêm về sản phẩm