Riverbed Network/Bypass CardsHàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc Riverbed
Riverbed NIC-1-001G-4TX-BP 410-00044-01
VND 8,200,000
Riverbed NIC-1-001G-4TX-BP 410-00115-01
VND 8,200,000
Riverbed NIC-1-001G-4TX-BP 410-00115-01
VND 8,200,000
Riverbed 410-00122-01 NIC-1-001G-4SX-BP
VND 39,500,000
Riverbed 410-00123-01 NIC-1-001G-4LX-BP
VND 45,500,000
Riverbed 410-00302-03/NIC-1-010G-2SRBP
VND 39,500,000
Riverbed 410-00301-03/NIC-1-010G-2LRBP
VND 49,500,000

Riverbed 410-00193-01 NIC-1-040G-2SR4-BP

VND 135,500,000

Riverbed 410-00191-01 NIC-1-010G-4SR-BP

VND 85,500,000
Riverbed 410-00302-02/ NIC-008-2SR
VND 22,500,000VND 29,500,000
Riverbed 410-00301-02/ NIC-008-2LR
VND 29,500,000VND 35,500,000
Riverbed 410-00302-01 NIC-10G-2SR
VND 19,500,000
Riverbed 410-00301-01 NIC-10G-2LR
VND 19,500,000
Riverbed NIC-009-2XF 410-00049-01
VND 11,500,000
Riverbed 410-00036-02 NIC-1-010G-2SFP
VND 29,500,000
Riverbed 410-00094-01 NIC-1-010G-2TX
VND 19,500,000

Hỏi thêm về sản phẩm