Quintum Analog GatewayHàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc Sonus
Sonus Net Quintum ASG400 4-analog Gateway
VND 4,400,000
Sonus Net Quintum ASM400 4-analog 4-trunk Gateway
VND 5,800,000

Sonus VOIP E1 SBC Hàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc Ribbon
Sonus Net Quintum Quintum Tenor CMS 960 16-E1 480-ports
VND 75,800,000
Sonus Net Quintum Quintum Tenor CMS 960 32-E1 960-ports
VND 115,800,000
Sonus VX1200 2E1 60 SIP VOIP SBC Gateway
VND 34,800,000
Sonus VX1200 2E1 90 SIP VOIP SBC Gateway
VND 39,800,000
Ribbon Sonus SBC 2000 Session Border Controller SBC 2E1 ASM Microsoft Lync
VND 85,000,000
Ribbon Sonus SBC 2000 Session Border Controller SBC 4E1 120 Sessions
VND 96,000,000
Ribbon Sonus SBC 2000 Session Border Controller SBC 300 Sessions
VND 119,000,000

Hỏi thêm về sản phẩm