Audiocodes Analog GatewayHàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc Audiocodes
Audiocodes MP114/4S/SIP 4-Analog
VND 3,800,000
Audiocodes MP118/8S/SIP 8-Analog
VND 6,800,000
Audiocodes MP118/4S/4O/SIP 4-Analog 4-Trunk
VND 6,800,000
Audiocodes MP124/24S/AC/SIP 24-Analog
VND 13,800,000

Audiocodes Mediant Gateway/E-SBCHàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc Audiocodes
Audiocodes 1000B M1KB-D1 E1/T1

VND 28,000,000
Audiocodes 1000B M1KB-D2 2 E1/T1

VND 35,000,000
Audiocodes 1000B M1KB-D3 4 E1/T1

VND 44,000,000
AudioCodes M1KB + Software M1KB-ESBC-50.
VND 54,000,000
AudioCodes M1KB + Software M1KB-ESBC-60.
VND 58,000,000
AudioCodes M1KB + Software M1KB-ESBC-100.

VND 76,000,000
AudioCodes M1KB + Software M1KB-ESBC-150.

VND 86,000,000

Hỏi thêm về sản phẩm