Pulse Secure PSA
PCS 9.1R2
Hàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc Pulse Secure
PSA3000
VND 25,000,000VND 35,000,000$USD 3,000
PSA5000
VND 65,000,000VND 99,000,000$USD 9,000
PSA5000
1000 người dùng

VND 554,000,000VND 654,000,000$USD 75,000
PSA5000
2500 người dùng

VND 895,000,000VND 995,000,000$USD 115,000
PSA7000
VND 210,000,000Xin liên hệ
$USD 25,000
PSA7000
25000 người dùng

VND 1,695,000,000VND 1,995,000,000$USD 395,000

Juniper Mag Series
PCS 8.3R7.1
Hàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc Pulse Secure
Juniper Mag2600
10 người dùng

VND 29,000,000VND 39,000,000$USD 4,500
Juniper Mag2600
20 người dùng

VND 39,000,000VND 49,000,000$USD 6,500
Juniper Mag2600
50 người dùng

VND 95,000,000VND 125,000,000$USD 9,500
Juniper Mag2600
100 người dùng

VND 139,000,000VND 169,000,000$USD 15,500
Juniper Mag4610
100 người dùng

VND 169,000,000VND 269,000,000$USD 18,500
Juniper Mag4610
250 người dùng

VND 257,000,000VND 357,000,000$USD 37,500
Juniper Mag4610
500 người dùng

VND 357,000,000VND 457,000,000$USD 49,500
Juniper Mag6610
500 người dùng

VND 357,000,000VND 557,000,000$USD 53,500
Juniper Mag6610
1000 người dùng

VND 451,000,000VND 651,000,000$USD 67,500
Juniper Mag6610
2000 người dùng

VND 657,000,000VND 857,000,000$USD 95,500
Juniper Mag6610
5000 người dùng

VND 797,000,000Xin liên hệ
$USD 145,500
Juniper Mag6611
25,000 người dùng


VND 997,000,000Xin liên hệ
$USD 395,500

Juniper SA Series
PCS 8.1R14
Hàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc Juniper
Juniper SA 2500
50 người dùng

VND 37,000,000
Juniper SA 2500
100 người dùng
VND 43,000,000
Juniper SA 4500
100 người dùng

VND 53,000,000
Juniper SA 4500
250 người dùng

VND 62,000,000
Juniper SA 4500
500 người dùng

VND 70,000,000
Juniper SA 6500
1000 người dùng


VND 88,000,000
Juniper SA 6500
2000 người dùng


VND 131,000,000
Juniper SA 6500
5000 người dùng


VND 241,000,000
Juniper SA 6500
25000 người dùng
VND 360,000,000

 

Hỏi thêm về sản phẩm